China  Portugal  croatia  Czech_Republic  Georgia  germany  United_Kingdom  greece  france  indonesia  italy  netherlands  poland  russian_federation  spain  turkey  Vietnam

Haydi Açıklığa Kavuşturalım!

Biyotop Akvaryum nedir?

Yazar: Oleg Labutov

Biyotop akvaryumlar, son bir kaç yıldır daha da popüler hale geldi. Egzotik balıklar, kabuklu su altı canlıları ve bitki severler kendi küçük ekosistemlerni evlerinde oluşturuyorlar, ustalıkla doğal habitatları kopyalıyorlar ve canlılar için mükemmel şartları yaratıyorlar.Bununla birlikte, periyodik olarak, hobiyle ilgilenen kişiler tarafından kavram yanlış anlaşılabiliniyor.

Bir “biyotop akvaryum” un ne olduğunu daha detaylı anlamanız için, sizlere bir süre su altı dünyasının biyotoplarına dalmanızı tavsiye ediyorum. Birkaç kişi gerçekten ne kadar güzel olduklarını tahmin edebiliyorlar. Özel kameralar,su altı manzaralarını, su üstü çekimleri kadar güzel görünümde alabilmemize olanak sağlıyor.

Ne yazıkki, her yıl, dünyamızdaki binlerce biyotop yok ediliyor ve bu yüzden birçok sucul canlı türünü doğal ortam ve akvaryumlarımızda bir daha görememe riski ile karşı karşıyayız. Bizim görevimiz, mümkün olabildiğince bilgi toplamak ve yok olma tehlikesi altında olan biyotopları kurtarmak için birazda olsa yardımda bulunmak.2011 yılından beri, akvaryum balıklarını tutmak için doğru şartların nasıl oluşturulacağı üzerine yeni akvaristlerin dikkatini çekmemize yardımcı olan “Biotope Aquarium Design Contest” düzenliyoruz. Birçoğunuz bize araştırma yapmamızda ve yarışmamıza katılımda yardımcı olabilirsiniz.

BİYOTOP, TÜR ARALIĞI VE EKOSİSTEM

Şimdi en önemli terimlere bir göz atalım. Bir seferde bazı terimlerin anlamlarını anlamazsanız endişelenmeyin. Biraz sonra çok daha anlaşılır bir hal alacak. Süreç heyecan verici ve öğretici olacak.

Tür aralığı canlı organizmaların yaşadığı bir bölgedir. Bir tür aralığı birkaç farklı biyotop içerebilir.

Biyotop; belirli bir biyosenoz için biyotik ve abiyotik faktörlerden oluşan kompleks, belirli bir bölge için tipik olan canlı organizmaları topluluğu tarafından oluşturulmuş bir ortamdır. Biyotop ve biyosenoz, dolaşımla karakterize edilen doğa ekositeminin parçalarıdır.

Bu terimleri bir Oscar örneğinde ele alalım (Astronotus ocellatus). Bu türün tür aralığıi Amazon’un Güney Amerika nehir sistemleri, Orinoco, Oyapok, vb. topraklarıdır. Oscarl’lar çeşitli biyotoplarda yaşar ve her biri benzersiz karakteristik özelliklere sahiptir, ancak yine de ortak noktaları vardır. Örneğin, nehirlerin ve derelerin yavaş aktığı, ağaç kökleri veya kıyı bitkileri ile kaplı olduğu bölgelerde yaşarlar.

Resimlerin tanımları: Bir su sisteminde,farklı çevre koşullarına ve canlı organizmalarına sahip birkaç biyotop olabilir. Örneğin: 1. A hızlı akan, serin ve bol oksijenli bir akarsu biyotopu. 2. A ağaç kökleri ve yaprakları ile dolup taşan, düşük pH’lı, gölün marjinal bir alanının biyotopu. 3. A çamurlu bir nehrin sığ bir bölümünün su bitkileri ile kaplı olan bir kısmının biyotopu. 4. A kum ve kayalardan oluşan yüksek GH’lı bir biyotop.

Yüzey türü, aydınlanma ve akış yoğunluğu, su sıcaklığı ve suyun kimyasal bileşimi, besin kaynağı, rekabet eden türler ve yırtıcı türleri gibi kondisyonları göz önüne alırsak, canlıların her bir türü ve bu türlerin ayrı popülasyonları farklı yaşam alanı tercihlerine sahiptir. Bütün bu şartlar bir biyotop oluştururlar. Bununla birlikte, herşeyin doğada değiştiğinin anlaşılması gerekir. Bir biyotopun belirgin sınırları yoktur. Hava koşulları veya insan müdahalesi ile şartlar değişebilir. Bazı balık türlerii, çeşitli biyotoplarda yaşayan ve çeşitli organizmalarla etkileşim halinde olan tür aralıklarında göç ederler. Bir türün, farklı yaşlardaki bireyleride bazen bulundukları çevrelerini değiştirebilirler.

Bu nedenle, bir doğa biyotopu hakkında konuşmak gerekirse, haritadaki belirli bir noktayı değil, aynı zamanda bu yerde yaşayan organizmaların çevre koşullarına da göz önünde bulundurmalıyız.

AKVARYUMDA BİR BİYOTOPUN YANSIMASI

Bir akvaryum neye benzeyebilir? Sakinleri açısından bakıldığında, insanın bakış açısından gözlemlemek güzel ve ilgi çekiçi olmalıdır. Bu kural, ev dekoratif akvaryumların her türü için geçerlidir. Ancak biyotop akvaryumlarının özellikleri nelerdir?

Gezegenimizin çeşitli köşelerindeki doğa biyotoplarıi, birçok dekoratif balık türünün evidir. Her biyotop benzersiz özelliklere sahiptir ve yalnızca bu alan için spesifik olan canlı organizmalarla doludur. Binlerce yıldır balıklar ve bitkiler belirli çevresel koşullara adapte olmuşlardıır.

Doğal ekosistemlerin yanı sıra, bir akvaryum çevreyi şartlarını ve canlı organizmaları içerir. Görevimiz bir doğa biyotopu üzerinde olabildiğince fazla bilgi toplamak ve bir akvaryumda balıkların ve bitkilerin sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesi için gerekli tüm koşulları yeniden oluşturmaktır.

Biyotop akvaryumları, bir doğa biyotopunun araştırılmasından elde edilen bilgiler ile ev veya sergilerde yaratılan insan yapımı ekosistemlerdir. Çevrenin unsurları ve canlı organizmaları doğru seçilmeli, tasarımın görüntüsü, canlıya ve biyotopa ait olma açısından guruplandırılmalıdır.

İlk bakışta bazı akvaryumlar biyotop gibi görünebilir,ancak bazı özelliklerinden dolayı böyle nitelendirilirler. Örnekleri düşünelim:

  1. Coğrafi bir akvaryumda* belirli biyotop ve çevre koşullarına bağlı kalmaksızın, bir bölgeye ait olan su organizmaları seçilir. Örneğin, Amazon Nehri’nin su alanındaki büyük balıklar için bir akvaryum veya Tanganyika Gölü’nden chiclid türleri için bir akvaryum.
  2. Ekolojik bir akvaryumda* sudaki organizmalar, belirli bir bölgeye veya bir biyotopa bağlanmadan çevresel koşullara benzer gerekliliklerle göre seçilir. Örneğin, soğuk su ve güçlü akım tercih eden balıklar veya taş barınaklara ihtiyaç duyan ve karbonat sertliğinde yüksek tuz içeriğine sahip olması gereken sularda yaşatan balıklar için bir topluluk akvaryumu.
  3. Bir tür akvaryumunda* belirli bir balık türünün yaşaması için, belirli alana veya bir biyotopa bağlanmadan belirli koşullar yaratılır. Örneğin, “siyah su” bulunan bir akvaryum, Apistogramma agassizii çiklitleri için bol dallar ve yapraklar.

*Belirtilen şartların her zaman için kabul edilirliği olmayabilir ve daha sonra değiştirilebilir.

BİYOTOP AKVARYUMLARI İÇİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

Biyotop Akvaryum, biyotop (çevre) ve biyosenkoza (canlı organizmalar) bütününden oluşan yapay bir ekosistemdir. Çevre koşullarını oluşturacak materyal ve canlıların seçimi, kombinasyonu ve bir doğa biyotopuna uyumu aşağıdaki kriterler kullanılarak değerlendirilmelidir:

  1. 3af70778176d6c255f948e64c041d8ebÇevre uyumluluğu. Biyotop akvaryum oluşturmak için seçilen materyaller ve alt tabakai belirtilen biyotopta bulunan materyal ve substrata uygun olmalı ve benzer gözükmelidir.
  2. Canlı organizmaların uyumluluğu. Balıklar,bitkiler ve kabuklu sucul canlıları, belirtilen bölgenin biyotopu ile aynı olmalıdır. Vahşi doğada bulunan türler seçilmelidir ve renk varyasyonları doğadaki çeşitliliği ile aynı olmalıdır. Doğal olmayan renklere sahip çeşitlere izin verilmez. Kozmopolit ve istiacı türlerin kullanılması yasaktır. Bununla birlikte, olan türlerin varlığı açıklamalarda iyi düşünülmüş bir şekilde belirtilmelidir.
  3. Çevre kalitesi. Materyallerin parametreleri, taban malzemesi ve bunların düzenlenmesi, suda yaşayan organizmaların yaşamsal ihtiyaçlarına karışılık gelmelidir. Örneğin, chiclid türleri için çürük yaprak çok fazla olmamalıdır. Gereğinden fazla konulan çürük yapraklar su değerlerini bozup balıkların zarar görmesine sebep olabilir. Materyaller ile dizayn yapılırken aynı zamanda canlıların saklanabilceği alanlar yaratılmalıdır.
  4. Canlı organizmaların kalitesi. Balıklar, bitkiler ve omurgasız hayvanlar sağlıklı görünmelidir. Miktarları ve dengeleri bir akvaryum için en uygun şekilde belirlenmelidir. Avcı konumunda kullanılan türlerin varlığına izin verilir fakat bununla birlikte, bu türlerin varlığı açıklamalarda belirtilmeli ve biyotopa bulunan türler olmalıdır.
  5. Çevresel bileşenlerin düzenlenmesi. Materyaller ve alt katmanlar, sualtı biyotoplarındaki görüntünün etkisini yaratan doğal rahatlamayı oluşturmalıdır. Görünüm doğal ve estetik açıdan uyumlu olmalıdır.
  6. Canlı organizmaların düzenlenmesi. Balıklar doğal davranışlarını sergilemeli ve kullanmaları için sağlanan bölgeleri işgal etmelidirler. Bitkiler doğada olduğu gibi yerleştirilmeli ve büyümelidirler.

Çalışmalarınızı Biotope Akvaryum Tasarım Yarışması’na sunmak isterseniz, biyotopun adını ve açıklamasını doğru bir şekilde yazmalısınız. Verilen fotoğrafların kalitesi de önemlidir. Lütfen akvaryum ekipmanlarını saklayınız ve akvaryum camlarını temizleyiniz. Belirtilen tüm balıkları ana fotoğrafınızda görünür yapınız. Tüm bunlar daha iyi bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Makalede açıklanan kavram her yıl gerekirse analiz edilecek ve düzeltilecektir. Her zaman işbirliği için açığız ve biyotop akuatik geliştirmeye yardım etmek isteyen herkesi ekibimize almaya hazırız. Herhangi bir fikriniz varsa lütfen e-postamıza yazarak çekinmeyin: contact@biotope-aquarium.info

Oleg Labutov

Makalenin ve su altı fotoğraflarının sahibi


Sergei Anikin

İngilizce çeviri ve resimlerin sahibi


Mert Aykuta

Türkçe çeviri sahibi