China  Portugal  croatia  Czech_Republic  Georgia  germany  United_Kingdom  greece  france  indonesia  italy  netherlands  poland  russian_federation  spain  turkey  Vietnam

DA POJASNIMO!

Što je to Biotopski akvarij?

Autor: Oleg Labutov

Zadnjih nekoliko godina, svjedočimo rastu popularnosti biotopskih akvarija. Ljubitelji egzotičnih riba, beskralježnjaka i bilja stvaraju mini ekosustave u njihovim domovima, vješto imitirajući prirodna staništa i stvarajući prikladne uvjete za držanje istih. Međutim, nepravilno shvaćanje pojma povremeno se javlja među zainteresiranima.

Da biste bolje razumjeli što je “biotopski akvarij”, preporučujem vam da na neko vrijeme uronite u svijet podvodnih biotopa. Malo ljudi shvaća koliko su stvarno divni. Posebne kamere omogućuju da ponovno pogledamo podvodne krajolike, jednako onima iznad vode.

Nažalost, svake godine uništavaju se tisuće biotopa na našem planetu, i postoji velik rizika da nećemo vidjeti mnoge vrste vodenih organizama ne samo u prirodi nego i u akvarijima. Naš zadatak je prikupiti što više informacija i pomoći koliko god možemo da spasimo ugrožene biotope. Od 2011. održavamo „The Biotope Aquarium Design Contest“, natjecanje, koje pomaže skrenuti pozornost novim ljubiteljima akvaristike o tome kako stvoriti ispravne uvjete za održavanje takvih akvarija i njihovih stanovnika. Mnogi od Vas mogu nam pomoći u obavljanju nekih istraživanja i sudjelovanja na našem natjecanju.

BIOTOP, STANIŠTE I EKOSUSTAV

Prvo, pogledajmo termine kojima ćemo se koristiti. Nemojte brinuti ako iz prve ne shvatite značenje svih termina. Probat ćemo pojasniti u daljnjem djelu članka. Čeka nas zanimljiv i edukatvan proces učenja.

Stanište je teritorij gdje vrste organizama žive. Iste vrste mogu živjeti na više različitih biotopa.

Biotop je okoliš, zajedničko stanište Biotičkih i Abiotičkih čimbenika specifične biocenoze, zajednica živih organizama, tipičnih za određenu regiju. Biotop i biocenoza su sastavni djelovi ekusustava kojeg možemo karakterizirati prirodnim ciklusom.

Razmotrimo ove termine, na primjeru popularne akvarijske ribe, Oscara (Astronotus ocellatus). Stanište ove vrste je teritorij južnoameričkih riječkih sustava Amazone, Orinoco, Oyapok, itd. Oscari žive u različitim biotopima, svaki od njih posjeduje jedinstvene karakteristike, međutim, ipak imaju nešto zajedničko. Na primjer, mjesta s potopljenim drvećem ili pokrivena obalnom vegetacijom u rijekama i potocima s polaganim protokom.

Opis slika: U vodenom sustavu može postojati nekoliko biotopa s različitim okolišnim uvjetima i zajednicama živih organizama. Na primjer: 1. biotop s brzom tekućom, hladnom i vodom bogatom kisikom. 2. Biotop marginalnog područja jezera, prepunog drveća i lišća, s niskim pH (kiselost vode). 3. Biotope plitkog dijela rijeke s blatnim dnom, prekrivenim vodenim biljkama. 4. Biotop s pijeskom i kamenjem s visokim GH (tvrdoćom vode).

Svaka vrsta živih bića i njihova zasebna populacija imaju preferirane uvjete staništa: tip supstrata, intenzitet rasvjete i protoka, temperatura vode i kemijski sastav vode, opskrba hranom, natjecanje za teritori i hranu i grabežljivce u sustavu. Sve su to biotopi. Međutim, treba shvatiti da se sve mijenja u prirodi. Biotop nema jasne granice. Može se promijeniti zbog vremenskih uvjeta ili djelovanjem čovjeka. Neke riblje vrste migriraju unutar svojih staništa, živeći u različitim biotopima i uzajamno djelujući  sa različitim organizmima. Pojedinci jedne vrste, ali različitih dobi, također mogu promijeniti svoje okruženje.

Zato, govoreći o prirodnim biotopima, ne trebamo se voditi isključivo točkom na karti određenog područja, već i ekološkim uvjetima organizama koji tamo žive.

KRATKI OSVRT NA PRIRODNI BIOTOPSKI AKVARIJ

Kako bi trebao izgledati akvarij? Održiv s gledišta svojih stanovnika, lijep i zanimljiv za promatranje s ljudske točke gledišta. Ovo pravilo vrijedi za sve vrste ih akvarija. Ali kakve su karakteristike biotopskog akvarija?

Prirodni biotope s različitih djelova našeg planeta su dom mnogim ukrasnim vrstama riba. Svaki biotop ima jedinstvene karakteristike i popunjen je živim organizmima, specifičnim samo za ovo područje. Ribe i biljke već tisućama godina prilagođavaju se odeđenim uvjetima okoline u staništu iz kojeg dolaze.

Kao i prirodni ekosustavi, akvarij predstavlja okolinu i sadrži žive organizme. Naš zadatak je prikupiti što više informacija o prirodnom biotopu i stvoriti sve potrebne uvjete za uspješno življenje riba i biljaka u akvariju.

Biotopski akvarij je umjetno stvoren ekosustav, kućni ili javni akvarij, stvoren na bazi saznanja o određenom području, prikupljanjem informacija ili proučavanjem prirodnog biotope. Elementi akvarijskog postava, kao i organizmi, trebaju biti pravilno i točno odabrani s gledišta dizajna, održivosti I pripadnosti biotopu.

Na prvi pogled, neki akvariji čine se biotopskima, međutim, možemo ih samo djelomično smatrati biotopskim. Pogledajmo neke primjere:

  1. U geografskom* akvariju, organizmi su odabrani prema njihovoj pripadnosti određenom geografskom području, bez uvažavanja uvjeta koji prevladavaju u određenom staništu. Akvarij za velike ribe Amazone, ili akvarij za ciklide iz jezera Tanganyika su primjer ovakvih akvarija.
  2. U ekološkom* akvariju, organizmi su odabrani prema njihovim prirodnim potrebama I sličnosti uvjeta u kojima se nalaze, bez vezivanja za određenu geografsku lokaciju. Akvariji za hladnovodne vrste koje zahtjevaju jak protok, ili akvarij sa ribama boćatih voda su primjer za ovakav tip akvarija.
  3. Akvarij sa pojedinim vrstama, tzv spicies* akvarij. U takvom akvariju stvaramo uvjete za život određene vrste, ne uzimajući u obzir njeno stanište ili geografsku rasprostranjenost. Primjer za ovakav tip akvarija možemo naći u “Black water” akvarijima, sa puno granja I lišća, kao stanište za Apistrogramma agassizii ciklide.

*Korišteni termini su slobodna interpretacija autora, te su podložni promjeni.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE BIOTOPSKOG AKVARIJA

Akvarij je umjetni ekosustav, koji se sastoji od biotopa (okoliša) i biocenoze (živih organizama). Njihov izbor, kombinacija i usklađenost s biotopom prirode potrebno je procijeniti korištenjem sljedećih kriterija:

  1. 3af70778176d6c255f948e64c041d8ebUsklađenost akvarijske dekoracije. Dekoracija i supstrat bi trebali izgledati kao izvorno stanište biotopa kojeg predstavlja.
  2. Usklađenost živih organizama. Vrste riba, bilja i bezkralježnjaka trebale bi biti jednake kao u biotopu kojeg izrađujemo. Dozvoljeno je upotrebljavati invazivne i kozmopolitske vrste, ali njihova prisutnost treba biti objašnjena u opisu.
  3. Kvaliteta okoliša. Izgled i količina dekoracije, podloge i njihovog rasporeda treba odgovarati vitalnim potrebama vodenih organizama u biotopu. Na primjer, ne previše trunućeg lišća i granja, kvalitetna skloništa za ciklide, itd.
  4. Kvaliteta živih organizama. Ribe, biljke i beskralježnjaci trebaju izgledati zdravo. Njihova količina i ravnoteža trebaju biti optimalni za veličinu akvarija . Dopuštena je prisutnost vrsta za hranu. Međutim, njihovu prisutnost treba spomenuti u opisu i svakako moraju odgovarati biotopu.
  5. Raspored u akvariju. Dekoracija  i podloga, u svom izgledu trebale bi stvoriti repliku prirodnog reljefa biotopa kojeg predstavljamo. Također, pogled bi trebao biti usklađen i estetski i prirodno.
  6. Raspored živih organizama. Ribe se trebaju ponašati prirodno I zauzimati predviđen proctor u akvariju. Biljke treba rasporediti prema načinu kako rastu i u prirodi.

Ako želite predstaviti svoj rad na  The Biotope Aquarium Design Contest, trebali bi napisati ime i opis biotopa ispravno. Kvaliteta navedenih fotografija također je važna. Molimo vas da sakrijete opremu i očistite zidove akvarija. Napravite sve navedene ribe vidljive na glavnoj fotografiji. Pomoći će vam da postignete dobar rezultat.

Koncept, objašnjen u članku, bit će analiziran i ispravljen, ako je potrebno svake godine. Uvijek smo otvoreni za suradnju i spremni smo prihvatiti mišljenja svih ljudi koji žele pomoći razvoju biotopskih akvarija. Ako imate bilo kakvih ideja, slobodno nam se obratite na e-mail: contact@biotope-aquarium.info

Oleg Labutov

Autor članka i podvodnih fotografija


Sergei Anikin

Autor fotografija i engleskog prijevoda


Petar Pintar

Autor prijevoda na Hrvatski