China  Portugal  croatia  Czech_Republic  Georgia  germany  United_Kingdom  greece  france  indonesia  italy  netherlands  poland  russian_federation  spain  turkey  Vietnam

НЕКА ИЗЯСНИМ!

Какво е това биотопен аквариум?

Автор: Олег Лабутов

През последните няколко години биотопните аквариуми стават все по-популярни. Любители на екзотичните риби, ракообразни и растения създават мини екосистеми в домовете си като умело копират естествените хабитати. Така те осигуряват перфектните условия за отглеждането на любимците си. Често пъти обаче тази концепция бива неправилно разбрана от заинтересованите.

За да разберете в детайли какво е „биотопен аквариум“, препоръчвам за известно време да се потопите в света на подводните биотопи. Малко хора си дават сметка колко са красиви те всъщност. Специализирани камери позволяват да погледнем с нови очи подводните пейзажи по начина, по който виждаме тези над водата.

За съжаление, всяка година хиляди от биотопите на нашата планета биват унищожени. Рискуваме никога да не видим много от водните организми, нито в естествената им среда, нито в аквариум. Нашата задача е да съберем възможно най-пълна информация и поне малко да помогнем за спасяването на застрашените биотопи. От 2011 година организираме Конкурс за дизайн на биотопни аквариуми (Biotope Aquarium Design Contest), който помага да привлечем интереса на нови акваристи към това как се създават правилните условия за отглеждане на аквариумните риби. Много от вас могат да помогнат като направят свои проучвания и участват в нашия конкурс.

БИОТОП, АРЕАЛ И ЕКОСИСТЕМА

Нека разгледаме най-важните научни термини. Не се притеснявайте, ако не разберете значението на някой термин веднага, по-нататък нещата ще се изяснят. Процесът ще е интересен и образователен.

Ареал е територията, на която даден вид организъм се среща. Ареалът може да включва няколко различни биотопа.

Биотоп е околна среда, формирана от съчетанието на биотичните и абиотичните фактори за определена биоценоза – съвкупността от всички живи организми, типични за даден район. Биотопът и биоценозата са частите на екосистемата, която се определя от кръговрата на веществата.

Нека като пример приложим тези термини върху Астронотуса (Astronotus ocellatus). Ареалът на този вид е територията на южноамериканските речни системи на Амазонка, Ориноко, Ояпок и т.н. Астронотуса живее в различни биотопи, всеки от които има уникални характеристики. Все пак те имат нещо общо. Например, места с много паднали дървета или покрити с крайбрежна растителност реки и притоци с бавно течение.

Обяснение на илюстрациите: В една водна система може да има няколко биотопа с различни условия и общества от живи организми. Например: 1. Биотоп на поток с бързо течение, хладна и богата на кислород вода. 2. Биотоп на крайбрежната зона на езерото, натрупани паднали дървета и листа, ниско pH. 3. Биотоп на плитка река, тинесто дъно покрито с водна растителност. 4. Биотоп с пясък и камъни, високо GH.

Всички видове организми и техните отделни популации имат своите предпочитания към условията в даден хабитат: вид на субстрата, сила на светлината и течението, температура и химически състав на водата, храна, конкурентни и хищни видове. Всичко това формира биотопа. Все пак трябва да сме наясно, че всичко в природата се променя. Биотопът няма ясни граници. Той може да се променя заради метеорологичните условия или човешка намеса. Някои видове риби мигрират в рамките на ареала си, живеейки в различни биотопи и взаимодействайки с различни организми. Индивиди от един вид, но с различна възраст, също могат да сменят средата си.

Ето защо, говорейки за естествен биотоп, ние трябва да си представим не само дадена точка на картата, но също условията на околната среда и организмите, които живеят на това място.

ОТРАЖЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИЯ БИОТОП В АКВАРИУМА

Как трябва да изглежда един аквариум? Добро място за живеене от гледна точка на неговите обитатели, красив и интересен за наблюдаване от човешка гледна точка. Това правило важи за всички типове домашни декоративни аквариуми. Но какви са характеристиките на биотопния аквариум?

Естествени биотопи в най-различни краища на нашата планета са дом на многото видове декоративни риби. Всеки биотоп има уникални характеристики и се обитава от живи организми специфични само за този район. Хиляди години рибите и растенията са се приспособявали към конкретните условия там.

Също като естествените екосистеми, аквариумът съдържа околната среда на живите организми. Нашата задача е да съберем колкото е възможно по-пълна информация за естествения биотоп и да пресъздадем всички нужни условия за живот на рибите и растенията.

Биотопният аквариум е създадена от човека екосистема (у дома или с изложбена цел) на базата на знания получени при проучването на естествен биотоп. Елементите на околната среда и живите организми трябва да бъдат коректно избрани и групирани от гледана точка на дизайн, жизнеспособност и принадлежност към конкретния биотоп.

На пръв поглед някои аквариуми могат да изглеждат биотопни, но всъщност да са такива само донякъде. Ето няколко примера:

  1. В географски аквариум* водните организми се избират по принадлежност към даден район без да са свързани с конкретен биотоп или условия. Например, аквариум за едри риби от басейна на Амазонка или аквариум с цихлиди от езерото Танганайка.
  2. В екологичен аквариум* видовете се избират на база изисквания към условията за живот, без да са свързани с определен район или биотоп. Например, аквариум с риби предпочитащи студена вода и силно течение или риби изискващи каменни укрития и повишено съдържание на соли, обща и карбонатна твърдост.
  3. Във видов аквариум* се създават определени условия за живеене на даден вид риби без това да се свързва с район или биотоп. Например, аквариум с „тъмна вода“, много клони и листа за цихлиди от вида Apistogramma agassizii.

*Тези термини не са общоприети и подлежат на промяна в бъдеще.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА БИОТОПЕН АКВАРИУМ

Аквариумът е изкуствена екосистема съставена от биотоп (околна среда) и биоценоза (живи организми). Тяхната селекция, комбиниране и принадлежност към зададен естествен биотоп трябва да бъдат оценявани използвайки следните критерии:

  1. 3af70778176d6c255f948e64c041d8ebСъответствие на околната среда. Декорацията и субстрата, избрани за аквариума трябва да изглеждат като декорацията и субстрата в избрания биотоп.
  2. Съответствие на живите организми. Видовете риби, растения и ракообразни трябва да са същите като в избрания биотоп. Те могат да бъдат както диво уловени, така и развъдени в домашни условия, но само в естествените им цветове. Вариации с неестествено оцветяване не са позволени. Използването на космополитни и инвазивни видове е позволено. Все пак тяхното присъствие трябва да бъде обосновано в описанието.
  3. Качество на околната среда. Параметрите на декорацията, субстрата и тяхното подреждане трябва да отговорят на нуждите на водните организми. Например, не прекалено много гниещи листа и алги, укрития за цихлидите и т.н.
  4. Качество на живите организми. Рибите, растенията и безгръбначните трябва да изглеждат здрави. Тяхното качество и баланс трябва да бъде оптимално за аквариума. Присъствието на видове за храна е позволено. Тяхното присъствие трябва да бъде споменато в описанието и кореспондиращо с биотопа.
  5. Подредба на компонентите на околната среда. Декорацията и субстрата трябва да формират релеф, създаващ усещането, че сме в естествения подводен биотоп. Те трябва да изглеждат хармонично от природна и естетическа гледна точка.
  6. Подредба на живите организми. Рибите трябва да се държат естествено и да заемат предоставените им ниши. Растенията трябва да са поставени и да растат по същия начин, както и в природата.

Ако желаете да представите вашата работа в Конкурса за дизайн на биотопни аквариуми (Biotope Aquarium Design Contest), трябва да напишете името и описанието на биотопа правилно. Качеството на предоставените снимки също е важно. Моля, скрийте оборудването и почистете стъклата на аквариума. Направете така, че всички описани видове риби да се виждат на основната снимка. Това ще ви помогне да постигнете добър резултат.

Концепцията описана в настоящата статия ще бъде анализирана и при нужда коригирана всяка година. Винаги сме отворени към сътрудничество и сме готови да вземем хора с желание да развиват биотопната акваристика в нашия екип. Ако имате идеи, чувствайте се свободни да ни пишете на нашaта електронна поща: contact@biotope-aquarium.info

Олег Лабутов

Автор на статията и на подводните снимки. Създател на сайта biotope-aquarium.info и Конкурса за дизайн на биотопни аквариуми


Сергей Аникин

Автор на илюстрациите и превод на английски език. Организатор на Конкурса за дизайн на биотопни аквариуми


Станислав Пац

Автор на превода на български език