france  germany  United_Kingdom  greece  poland  russian_federation  spain  turkey  netherlands

Haydi Açıklığa Kavuşturalım!

Bir biyotop akvaryumu nasıl olmalıdır?

Uluslararası Biyotop Akvaryumu Tasarım Yarışması için değerlendirme kriterleri

Hangi akvaryumlar biyotop olarak düşünülebilir? Sadece yeni başlayanlar hobiciler değil, aynı zamanda bu konuda deneyimli olanlar da bu soruyu sormaktadırlar. Ancak, konuyu daha derinlemesine kavrayabilmek için, bu bilgilendirici makaleyi okumanızı tavsiye ederim.

Her şeyden önce, değerlendirme sistemini anlamak için şu soruyu cevaplamalısınız: akvaryum, özellikle de biyotop akvaryum nasıl olmalıdır? Biyotop akvaryum ve diğer akvaryumların değerlendirileceği temel kriterlere bakalım.

1. Kriter Sistem canlılığı

Bir akvaryum, toprakta bulunan mikroorganizmalara, bitkiler ve balıklara kadar, canlı organizmaların topluluklarının yanı sıra, yaşam alanında bulunan tüm değişkenlerin (toprak, dekorasyon, barınak, suyun kimyasal ve fiziksel parametreleri, ışıklandırma vb.) Oluşturduğu bir mini ekosistemdir. Sistemin uygulanabilir hale gelmesi için, tüm bileşenlerin yetkin bir şekilde seçilmesi ve çok iyi uyması gerekir.

Bu iş ne kadar iyi yapılırsa, akvaryum o kadar istikrarlıdır ve sahipleri tarafından daha az özen gerektirir. Bu kural her akvaryum türü için geçerlidir: bitkili, biyotop ve aquascape. Akvaryumda beslenecek canlılar seçilirken canlıların kullanabileceği boş alanlar, aydınlatma, saklanma yerleri ve su parametreleri hesaba katılarak canlıların o biyotopa uygun olarak seçilmesi arzu edilir. Nihayetinde canlıların herbiri doğada kendi benzersiz koşullarında yaşıyorlar. Akvaryumunuzun aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • Akvaryumun hacmi ve oranları, belirtilen tür kompozisyonuna ve hidrobiyom(sucul ortam) miktarına karşılık gelmelidir.
 • Dekoratif unsurların yardımıyla yaratılan alan (varsa bitkiler dahil) seçilen hidrobiyom(sucul ortam) topluluğu için uygun olmalıdır. Gerekirse, akvaryumda yüzme için serbest bölgeler ve sığınma bölgeleri yapılmalıdır.
 • Dekoratif elementlerin özellikleri, organizmaların yaşamsal ihtiyaçlarına karşılık gelmelidir. Örneğin, bitkiler ve balıklar için, toprağın formu ve ölçeği doğru seçilmeli, taşlar ve toprağın kesici kenarları bulunmamalı, akvaryumda organik çökelti fazlalığı da olmamalıdır.
 • Suda yaşayan organizmaların bileşimi uyumluluk açısından doğru seçilmelidir. Yırtıcı, saldırgan, ve otçul olan örnekler, diğer hayvan ve bitki türlerini tehdit etmemelidir. Aksi takdirde bu canlılar birlikte aynı akvaryumda kullanılıyorsa, akvaryumun açıklamasında, sistemin canlılığının nasıl sağlandığını açıklamak gerekir.
 • Balıkların ve bitkilerin görünüşü, onların hasta olmadığını gösterir. Akvaryum, askıda kalmış madde ve yosun fazlası bulundurmamalı, dengeli görünmelidir. Bu gibi istisnalar, seçilen türler için yaşamsal önem gerektirdiği durumlarda olabilir. Akvaryumun açıklamasında, spesifik su parametrelerinin nasıl elde edildiğini göstermek önemlidir. Örneğin, artan sertlik veya azaltılmış pH.

2. Kriter Akvaryumun doğal güzelliği

Akvaryumun güzel görünmesi için, dolgunun(materyallerin) seçilmesi ve güzelce düzenlenmesi gerekir. Bunu yapmak içinde renkli renkli çakıl ve plastik kaleler koymak gerekli değildir. Doğa bize yeterince güzel sualtı peyzajı örnekleri verir, genellikle bu peyzajlar su üstü peyzajları kadar güzeldir. Biyotopla ilgilenenlerin bu doğallık ve görsellik uyumunu, harmonisini öğrenmesi gereklidir, bu harmoniyi yakalamaya çalışırken de besleyeceğimiz türlerin kendilerini yaşadıkları nehir,göl veya herhangi bir sucul ortam şartında yani evinde hissetmelerini sağlamak asıl önemli noktadır.

Biyotop akvaryumu, çamurlu su barındıran bir su deoposu veya bir takım kaotik olarak yerleştirilmiş dal ve yapraklar değildir.Doğada, daha ilginç bir çok şey bulunuyor ve bizim yapmamız gereken de bu biyotopların güzel parçalarını kopyalamak.Bir biyotop akvaryumunun doğru algılanmasının önemli bir yanı, doğal yaşam alanındaki varlıkların etkisidir. Bu etki sadece süslemeler ve toprak tarafından değil, aynı zamanda doğru dikilmiş bitkiler ve balıkların doğal davranışı ile meydana gelir. Böylece, bir biyotop akvaryum güzel sayılabilmesi için:

 • Akvaryumda kullanılan dekoratif unsurların düzeni dengeli olmalıdır
 • Akvaryumun görsel atmosferi doğal yaşam alanlarını yansıtıyor olmalıdır.

3. Kriter Doğal yaşam alanına uygunluk

Son olarak biyotop akvaryumlarını diğerlerinden ayıran şeylere, yani taklit edilecek doğal örnek hakkında bulunan yazılı kaynaklara geliyoruz. Bu yazışmalar biyotop akvaryumun taklit edildiği spesifik, kısmi bir bölge için bilgiler içermelidir. Bu yazışmalar ne kadar çok olursa, bölgenin akvaryumda taklit edilecek biyotopu da o kadar olası olur.

Akvaryumun belli bir biyotopa karşılık gelme derecesini nasıl belirleyebilirim? Temel bilgileri internette,dergilerde,kitaplarda bulabilirsiniz ve biyotopu kendiniz keşfedebilirsiniz.Uluslararası Biotope Akvaryum Tasarım Yarışmasına katılmayı planlıyorsanız, tüm verileri bir biyotop açıklaması biçiminde kaydettiğinizden ve organizatörlere bilgi kaynaklarıyla bir bağlantı sağladığınızdan emin olun: blog girişleri, makaleler, fotoğraflar ve videolar. Bu size kesin delil sunacak ve yüksek puanları garanti edecektir.

Jüri üyeleri bu kriter ile değerlendirirken nelere dikkat etmelidirler:

 • Hidrobionların tanımdaki habitata spesifik olarak uygunluğu ve yazılmaları.
 • Süslemelerin görsel yazışmaları ve bunların belirtilen yaşam alanlarına yerleştirilmesi.

Lütfen aklınızda bulundurun! Jüri üyeleri, sistemin canlılığını (1), akvaryumun güzelliğini (2), akuatik organizmaların ve akvaryumda yeniden oluşturulmuş su ortamını (3), biyotopun tanımı (4), akvaryumun tanımı (5), fotoğraf (6) ve video kriterlerini katılımcıların verdiği bilgilere dayanarak değerlendirir. Yarışmanın organizatörleri de bu materyallerin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendiriyorlar. Bu kural 2017 yılında duyuruldu.

Kriter 4. Biyotop hakkındaki bilgilerin kalitesi ve güvenilirliği

“Biotope akvaryum” sözcükleri ev ortamında kurulan bir akvaryumun doğal bir prototip temelinde kurulması gerektiğini söylüyor. Ancak bu, Güney Amerika’ya gitmek ve akvaryum için gerekli balık, süsleme ve su türlerini toplamak zorunda olduğunuz anlamına gelmiyor. Kitaplar, dergiler, web siteleri, bloglar, fotoğraf, video  galerilerindeki profesyonellerin ve amatörlerin araştırmaları, doğal bir prototipe olabildiğince yakın bir doğa parçası yaratma temelinde kaynak olarak  olabildiğince yeterlidir.

Yarışmanın katılımcısı doğal yaşam alanı hakkında doğru bilgi sağlamalıdır. Aşağıdakileri içermelidir:

 • Doğru bir ad: Biyotopun görsel özellikleri (1), sucul alan / suyolu adı (2), tipi ve varsa, biyotopun tam yerini belirten bir ibare (3), adı biyotopun bulunduğu ülke (4). Örnek: Çin’in Hunan Eyaletindeki Yangtze Nehri ağzına yakın yerlerde (1) sızıntı suyu (2) (3) (4).
 • Su altı peyzajının tanımı. Sualtı resmini neyi oluşturuyor? Taşlı kayalar mı yoksa çok sayıda kayan ağaç, ince kum veya siltli tortullar mı? Bütün bunlar formda belirtilmesi önemlidir. Örnek: Bir nehir kireçtaşı ve kumtaşından geçer, bu nedenle çeşitli taşlar taşır. Alt katman, kırmızımsı bir renkteki ince kumdan oluşur, ancak daha büyük kayalar baskın olarak sarımsı beyazdır. Nehir yoğun bir ormandan geçtikçe, suda birçok dal ve kayan ağaç vardır gibi.
 • Habitatın özelliklerinin tanımı. Su hayvanlarında doğru yaşam alanlarının yeniden oluşturulması için yararlı olan tüm bilgiler değerlendirme sırasında dikkate alınacaktır. Örneğin: Su şeffaftır. Ortalama sıcaklık 9.5 ° C, ancak yazın 18 ° C’dir. pH, mevsime bağlı olarak 7.6’dan 8.1’e değişir. TDS 235.
 • Canlı listesi. Seçtiğiniz biyotopta yaşayan tüm su sakinlerini (balıklar, bitkiler, omurgasız hayvanlar) ve akvaryumunuzda kullandılklarınızla birlikte belirtin.
 • Biyotopu çevreleyen ortamın tanımı. Sualtı biyotopunun çevresinden etkilendiği bir sır değildir. Bir nehrin  dağlardan geçip geçmediği ya da düz olup olmadığı, ağaçların, suyu organik madde ile zenginleştiren suyun yakınında yetişip büyümesi gibi bölge ile ilgili özelliklerden bahsedin. Örnek: San Francisco Nehri, Serra da Canastra dağ menzilinden doğar, Brezilya platosu boyunca Atlantik kıyısına paralel geniş bir vadi boyunca kuzeydoğuya akar ve ardından keskin bir şekilde güneydoğuya doğru döner, bir dizi rapids ve şelale oluşturur ve Atlantik Okyanusu. Tüm nehir havzası Brezilya topraklarında bulunur ve yaklaşık 630 000 km²’lik bir toplama alanına sahiptir. Ortaya çıkanlarda, San Francisco nehri, nispeten kuru bölgelerden akar ve yağışlı sezon boyunca değişir; nehirdeki su seviyesi 6-7 metre yükselir. Şu anda güneşten aydınlık alanlarda, su bitkilerinin şiddetle gelişmeye başladığı, çok sayıda tenha su ve kanal oluşturulmaktadır. Banklarda yetişen çalıların ve ağaçların gölgesinde kökleri arasında farklı balık türleri için yumurtlama ve sığınma yerleri bulunur.
 • ECO Trophy kategorisinde bir galip seçerken ekolojik özellikler göz önünde bulundurulur. Yeniden inşa ettiğiniz biyotop tehlike altındaysa, bunu formda yazdığınızdan emin olun. Örnek: Tehlikede bulunan canlı türleri ve su cisimlerinin ekolojisi konusuna halkın dikkatini çekmek amacıyla bir akvaryum oluşturuldu. İnsanoğlu gittikçe daha doğal alanlar yakalamak suretiyle habitatı kirleterek ichthyofauna temsilcilerini yerlerinden oynatarak yok olma yoluna sürükleyebilir. Örnek, daha önce Batı Meksika’daki Jalisco Teuchitlan sularında yaşayan parlak ameca’dır (Ameca splendens). Yakında yerleşen insanlar nehrin sularını kirletti, içindeki elbiseleri yıkadı, pis kirli suyun yanı sıra sığır sızladı. Ve şimdi Ameca splendens Teuchitlan Nehri’nde bulunmuyor. Tıpkı Skiffia francesae türünün bu nehirden kaybolduğu gibi. Aynı nehirde yaşayan Zoogoneticus tequila yok olma tehtidi altında ve iyi niyetli kişiler bu türü koruyabilmek için çabalıyor.

Kriter 5. Akvaryum hakkında bilgi kalitesi

Akvaryumun hacmi ve boyutuna ek olarak, artık izleyicilere ve jüri üyelerine, yapılan işin kalitesini daha iyi değerlendirmesine yardımcı olacak ek bilgi belirtmek gerekiyor.

 • Akvaryumda yaşayan sucul hayvanların tam listesi: Balık, bitkiler ve büyük omurgasızlar.
 • Akvaryum tekniği: filtrasyon, akış, ışıklandırma.
 • Kullanılan süslemeler ve zeminler: tip, kesir, köken.
 • Su parametreleri: sıcaklık, renk, GH, KH, pH.
 • Akvaryum hakkında ilginç gerçekler.

Ölçüt 6. Fotoğrafların kalitesi

iyi hazırlanmış ve fotoğraflarıları iyi çekilmiş bir akvaryumun jüri üyeleri ve izleyiciler üzerinde daha güçlü bir izlenim yarattığı bir gerçektir. Fotoğraf çekerken dikkate alınması gereken önemli nokta nedir?

 • Fotoğrafın net olduğundan ve çok parlak olmadığından emin olun.
 • Akvaryum camı temiz, camda parlamalar olmamalı.
 • Fotoğraf çekimi için ekipman gizlenmiş veya çıkarılmış olmalı.
 • Listelenen canlılar fotoğraflarda görülmeli. Aynı zamanda, “yabancı cisimler“ görünmüyor olmalıdır.
 • Balıklar fotoğrafa güzel ve doğal olarak bir şekilde görünmelidir. Örneğin, güzel bir sürü,topluluk fotoğrafı.

Yukarıda listelenen değerlendirmenin tüm yönlerini hesaba katarsanız, en azından görkemli bir biyotop akvaryumunu kuracaksınız ve belki de uluslararası Biotope Akvaryum Tasarım Yarışması’nda oldukça yüksek bir yere sahip olabileceksiniz.

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin: contact@biotope-aquarium.info

Ve lütfen VK ve Facebook sayfalarımıza abone olmayı unutmayınız.

Oleg Labutov

Makalenin ve su altı fotoğraflarının sahibi


Sergei Anikin

İngilizce çeviri ve resimlerin sahibi


Mert Aykuta

Türkçe çeviri sahibi


Makaleyi sosyal paylaşım ağlarıyla paylaşırsanız minnettar olacağız!