france  germany  United_Kingdom  greece  poland  russian_federation  spain  turkey  netherlands

TIJD VOOR VERDUIDELIJKING!

Wat een biotoopaquarium moet zijn?

Evaluatiecriteria voor de International Biotope Aquarium Design Contest

Welke aquaria kunnen beschouwd worden als een biotoopaquarium? Niet alleen beginners, maar ook gevorderde aquarianen binnen dit domein stellen zich deze vraag. Ik heb een en ander verduidelijkt in een speciaal artikel. Wie een beter inzicht wil krijgen in dit onderwerp moet dit artikel zeker lezen.

Wanneer je de evaluatiecriteria wil begrijpen moet je je eerst en vooral de vraag stellen wat een aquarium – en meer bepaald een biotoopaquarium – is. Laat ons even kijken naar de basiscriteria waaraan een biotoop en andere aquaria zouden moeten voldoen.

Criterium 1. Levensvatbaarheid van het systeem

Een aquarium is een mini-ecosysteem bestaande uit een habitat (bodem, decoratie, schuilplaatsen, fysische en chemische waterwaarden, licht,…) en een gemeenschap van levende wezens (van micro-organismen in de bodem tot planten en vissen). Om het systeem levensvatbaar te maken moeten al deze onderdelen met de nodige competentie gekozen worden en goed samengaan.

Hoe beter dit werk is gedaan, hoe stabieler de bak zal zijn en hoe minder onderhoud er door de aquariaan moet gebeuren. Deze regel geldt voor alle types aquaria: plantenbakken, biotoopaquaria en aquascape. Het is aan te raden om de bewoners van het aquarium te kiezen, rekening houdend met hun natuurlijke noden in vrije zwemruimte, schuilplaatsen, verlichting, waterparameters,… Verzeker je er van dat jouw aquarium voldoet aan volgende eisen:

 • Het volume en de afmetingen van het aquarium moeten overeenkomen met de specifieke samenstelling, aantallen en grootte van de aquatische organismen.
 • De gecreëerde ruimte met behulp van decoratie en/of planten voldoet aan de eisen van aquatische organismen qua schuilmogelijkheden en vrije zwemruimte.
 • De karakteristieken van de decoratieve elementen corresponderen met de noden van de organismen. Voor planten en vissen wordt de correcte bodemstructuur gebruikt, stenen en bodem hebben geen scherpe randen, er is geen overdreven hoeveelheid organisch materiaal in het aquarium.
 • De samenstelling van de aquatische organismen is correct, vanuit het oogpunt van hun compatibiliteit. Predators, agressieve of herbivore vissen bedreigen geen dieren of planten. Indien dit wel zo is, is het van groot belang om in de beschrijving van het aquarium aan te geven hoe een evenwichtig systeem bereikt kan worden.
 • De planten en vissen zien er gezond uit. Het aquarium moet er stabiel uit zien zonder overdreven veel algen en zwevende stoffen. Uitzonderingen mogen er zijn wanneer dit levensnoodzakelijk is voor de geselecteerde organismen. In de beschrijving van het aquarium is het belangrijk om aan te geven hoe de specifieke waterparameters worden bereikt.

Criterium 2. Natuurlijke schoonheid van het aquarium

Om een mooi aquarium te hebben is het belangrijk om een goed uitgekiende selectie van materialen te kiezen en ze op een esthetisch verantwoorde manier te gebruiken. Daarvoor heb je echt geen gekleurd grind, plastieken kasteeltjes of andere extremiteiten nodig. Moeder Natuur toont ons vaak genoeg hoe mooi onderwaterlandschappen kunnen zijn, Waarom niet leren van haar schoonheid en tegelijkertijd het de bewoners naar hun zin maken?

Een biotoopaquarium is geen recipiënt met modderig water en een hoop willekeurig ingesmeten takken en bladeren. In de natuur is er meer interessants te zien. Het is de bedoeling om je te focussen op de mooie delen van een biotoop. Je moet als het ware het idee krijgen dat het een compleet natuurlijk habitat is. Dit effect wordt niet enkel bereikt met de decoratie en de bodem, maar ook door de correcte planten én het natuurlijk gedrag van de vissen. Een mooi biotoopaquarium voldoet aan volgende eisen:

 • De layout van de gebruikte decoratie is in balans.
 • Het aquarium moet er uitzien alsof het uit de natuur geknipt is.

Criterium 3: Overeenstemming met het natuurlijk habitat

Hier komen we eindelijk tot de essentie: het verschil tussen biotoopaquaria en andere: de overeenkomst met het natuurlijke prototype. Deze overeenkomst kan slechts gedeeltelijk overgenomen worden in een aquarium. Hoe dichter bij de werkelijkheid, hoe meer het een biotoopaquarium kan genoemd worden.

Hoe bepalen we nu de graad van overeenkomst tussen een aquarium en een bepaald biotoop? Natuurlijk op basis van betrouwbare informatie, verzameld op internet, in boeken, magazines of door zelf op onderzoek te gaan. Als je van plan bent om deel te nemen aan de Biotope Aquarium Design Contest, verzeker je er dan van dat je het biotoop grondig beschrijft en geef de organisatoren voldoende informatie over jouw bronnen: blogs, artikels, foto’s, video’s. Dit levert doorslaand bewijs en bijgevolg hoge punten op.

Wat zullen de juryleden in rekening brengen bij het beoordelen van dit criterium:

 • Overeenkomst tussen de aquatische organismen in het aquarium en het specifieke habitat in de beschrijving.
 • Visuele overeenkomst van de decoratie en de inrichting vergeleken met het specifieke habitat.

Aandacht! De juryleden evalueren de levensvatbaarheid van het systeem (1), de schoonheid van het aquarium (2), de overeenkomst tussen de aquatische organismen en de omgeving in het aquarium in vergelijking met het gekozen biotoop (3) op basis van de informatie die door de deelnemers wordt gegeven: beschrijving van het biotoop (4), beschrijving van het aquarium (5), foto’s en video’s (6). De organisatoren zullen de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze zaken beoordelen. Deze regel is van toepassing sinds 2017.

Criterium 4. Kwaliteit en correctheid van de informatie over het biotoop

Een biotoopaquarium moet opgezet zijn op basis van een natuurlijk prototype. Dit wil uiteraard niet zeggen dat je naar Zuid-Amerika moet gaan om vissen, planten, decoratie en dergelijke te verzamelen. Het is voldoende om onderzoek van professionelen en amateurs te bestuderen uit boeken, magazines, websites, blogs, foto’s, video’s en op deze basis een stukje natuur te creëren, zo goed mogelijk lijkend op het natuurlijke prototype.

De deelnemer aan de wedstrijd moet de informatie over het natuurlijke habitat op een correcte manier weergeven. Het moet volgende informatie bevatten:

 • Een correcte naam bestaande uit: de visuele karakteristiek van de biotoop (1), het type en de naam van het bekken/waterloop (2), het toponym die de exacte locatie van het biotoop weergeeft (3) en de naam van het land (4). Voorbeeld: overstromingsgebied (1) van een backwater (2) nabij de monding van de Yangtze Rivier (3) in Hunan, China (4).
 • Beschrijving van het onderwaterlandschap. Zijn het rotsen, veel kienhout, fijn zand, lemige sedimenten? Al deze informatie is belangrijk om mee te geven in dit deel van het formulier. Voorbeeld: De rivier stroomt door kalk- en zandsteen en heeft daardoor een grote variatie aan stenen. Het substraat bestaat uit fijn zand met een rode kleur, hoewel de stenen een eerder geelwitte kleur hebben. Aangezien de rivier door dicht woud stroomt, zijn er veel takken en twijgen in het water te vinden.
 • Beschrijving van de karakteristieken van het habitat. Alle informatie dat nutti is om het correcte habitat voor de aquatische organismen na te bootsen worden in rekening gebracht bij de evaluatie. Bijvoorbeeld: het water is transparant. De gemiddelde temperatuur is 9,5°C, maar in de zomer stijgt deze tot 18°C. pH varieert tussen de 7,6 en 8,1, afhankelijk van het seizoen. TDS is 235.
 • De lijst van aquatische organismen. Specifieer alle aquatische bewoners die in het biotoop leven (vissen, planten, invertebraten), naast deze die je in jouw aquarium gebruikt.
 • Beschrijving van de omgeving van het biotoop. Het is geen geheim dat het onderwater biotoop beïnvloed wordt door zijn omgeving en locatie. Of de rivier door de bergen of de vlakte stroomt, of er veel bomen in de buurt groeien met bijgevolg verhoogde concentraties aan organsich materiaal. Bijvoorbeeld: De San Francisco rivier ontspringt in het Serra de Canastra gebergte. Hij stroomt vervolgens over het Braziliaanse plateau naar het noordoosten door een weidse vallei parallel aan de Atlantische kust. Vervolgens maakt hij een scherpe bocht richting het zuidoosten, waar er verschillende stroomversnellingen en watervallen zijn om uit te monden in de Atlantische Oceaan. Het volledige bekken bevindt zich op Braziliaans grondgebied en de oppervlakte is 630000 km². In het midden stroomt de rivier door een relatief omgeving, wat verandert in het regenseizoen, wanneer het water 6-7 meter stijgt. Gedurende deze periode vormen zich vele backwaters en kanalen, waar op zonnige plaatsen waterplanten beginnen te floreren. In de schaduw van het struikgewas en de bomen die aan de oevers staan is er tussen de wortels zijn er voldoende schuil- en paaiplaatsen voor verschillende vissoorten.
 • Ecologische aspecten worden in rekening gebracht bij de keuze van de winnaar van de ECO Trophy categorie. Als het biotoop dat je namaakt in gevaar is, schrijf er dan zeker over in het formulier. Voorbeeld: Dit aquarium werd gemaakt om het publiek attent te maken op het probleem van bedreigde vissoorten en de ecologie van waterlichamen. Door meer en meer natuurlijke gebieden op te offeren, zet de mens dit habitat onder zware druk. Ultiem kan dit leiden tot het verdwijnen van bepaalde soorten. Een voorbeeld is de Ameca splendens, die vroeger de wateren van Teuchitlan, Jalisco, in West-Mexico bewoonden. Mensen kwamen echter in de buurt en wasten zichzelf en hun kleren in de rivier en lieten hun vee grazen langs de oever. Helaas leven er nu niet langer Ameca splendens in deze rivier. Ook Skiffia francesae is er verdwenen. Ook de Zoogoneticus tequila die in dezelfde rivier leefde staat onder zware druk en is bijna uitgeroeid.

Criterium 5. Kwaliteit van de informatie over het aquarium

Naast het volume en de afmetingen van het aquarium is het nu ook nodig om specifieke informatie toe te voegen die de lezers en de juryleden zal helpen om op een meer correcte manier de kwaliteit van het geleverde werk te kunnen beoordelen.

 • Volledige lijst van aquatische organismen die in het aquarium leven in het latijn: vissen, planten en grote invertebraten.
 • Technische specificaties: filtratie, stroming, verlichting.
 • Gebruikte decoratie en bodem: type, fractie, oorsprong.
 • Waterwaarden: temperatuur, kleur, GH, KH, pH.
 • Interessante weetjes over het aquarium.

Criterium 6. Kwaliteit van de foto’s

Het is geen geheim dat een mooi voorbereid en gefotografeerd aquarium bijdraagt tot een goede indruk bij de leden van de jury en het publiek. Wat is belangrijk als je foto’s neemt:

 • De foto mag niet te licht of te donker zijn.
 • Het aquariumglas moet proper zijn. Geen reflecties.
 • De uitrusting is niet te zien.
 • Alle opgelijste aquatische organismen zijn zichtbaar op de foto’s. “Aliens” zijn niet te zien.
 • Vissen zijn te zien in hun natuurlijke pracht en vormen bijvoorbeeld een mooie school.

Wanneer je met al deze aspecten rekening houdt, heb je in ieder geval een prachtig biotoopaquarium en wie weet ook een mooie plaats in de International Biotope Aquarium Design Contest.

Als u nog vragen of suggesties hebt, neem dan gerust contact met ons op: contact@biotope-aquarium.info

En vergeet niet te abonneren op onze pagina’s op VK еn Facebook.

Oleg Labutov

Auteur van het artikel en de onderwaterfoto’s


Sergei Anikin

Auteur van de tekeningen en Engelse vertaling


Jeroen Vanhooren

Auteur van de Nederlanse vertaling


We zullen dankbaar zijn als u het artikel over sociale netwerken deelt!